A. Persyaratan Administratif

 • Fc sah Akta Notaris
 • Fotokopi sah SK Pengurus Organisasi tentang Struktur Organisasi dan Susunan Pengurus
 • Fotokopi KTP masing-masing pengurus
 • Fotokopi AD/ART
 • Fotokopi SK Pengurus Organisasi tentang Struktur Manajemendan Personalia
 • Surat Pernyataan Kesanggupan untuk membiayai Lembaga Pendidikan untuk membiayai Lembaga Pendidikan untuk jangka waktu paling sedikit 1 tahun berikutnya (bermaterai 6000)

 • B. Persyaratan Teknik

 • Dokumen Kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 • Dokumen rencana induk pengembangan Sekolah Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha;
 • Fotokopi sah SK Pengangkatan calon Kepala Sekolah Nava Dhammasekha dilengkapi CV danI jazah terakhir;
 • Daftar calon tenaga Pendidikdan kependidikan Sekolah Nava Dhammasekha dilengkapi CV danIjazah terakhir;
 • Daftar sarana dan prasarana Pendidikan yang dimiliki; (lahan minimal 300 m2)
 • Gambar / foto sarana dan prasarana Pendidikan yang dimiliki;
 • Fotokopi sah sertifikat / surat keterangan hibah / surat jual beli dan / atau suratse jenis tanah / lahan atas nama organisasi berbadan hukum.

 • C. DokumenStudiKelayakan

 • Aspek tata ruang;
 • Geografis;
 • Ekologis; prospek pendaftaran;
 • Sosialdanbudaya;
 • Demografi anak usia sekolah dengan ketersediaan Lembaga Pendidikan formal.